Justice

Onko välimiesmenettely sovittelua?

Ei. Välimiestuomio on käräjäoikeuden tuomioon verrattava tuomio sillä erolla, että siitä ei voi valittaa.